Aktuální informace

10|15
Starý web, nová doména :)

Pro snáze zapamatovatelnější formu, je nyní na můj web možné vstupovat taktéž skrze doménu www.vavra.photo